RACHUNKOWOŚĆ - GWARANT - biuro rachunkowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTA

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
  • obsługa pracowników;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
  • ewidencja kosztów i przychodów;
  • ewidencja środków trwałych;
  • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
  • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. Prowadzenie ksiąg handlowych
  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencje podatku od towarów i usług);
  • rozliczenie właścicieli;
  • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
  • obsługa pracowników;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

4. Obsługa kadrowo płacowa - sporządzanie:
  • list płac;
  • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
  • deklaracji ZUS;
  • deklaracji PFRON;
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, US
  • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
  • nadzór nad dokumentacją kadrową.

5. Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • spółki cywilne;
  • spółki osobowe;


CENNIK

Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby księgowanych dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników. Zapewniamy, że cena ustalona w trakcie wspólnych negocjacji będzie dla Państwa satysfakcjonująca.

Ceny orientacyjne:

Księga przychodów i rozchodów - od 150zł + VAT

Księgi rachunkowe - od 500zł + VAT

Ryczałt od 100 zł + VAT
  

LINKI

 - strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 - Ministerstwo Finansów RP. Aktualności, informacje o ministerstwie, budżecie państwa, podatkach, długu publicznych, rachunkowości, finansach samorządów, instytucjach podległych

 - Izba Skarbowa w Warszawie zawiera podstawowe informacje o Izbie Skarbowej w Warszawie oraz o Urzędach Skarbowych na Mazowszu.

- Znajdziecie Państwo tutaj wskazówki na temat instalacji i obsługi systemu e-PFRON, a także inne użyteczne informacje, jak np. wzory deklaracji oraz akty prawne. W odnalezieniu potrzebnej informacji pomoże Państwu opcja wyszukiwania (pole Szukaj). Niniejszy serwis przekazuje podstawową wiedzę o systemie, a także wskazuje miejsca, w których można uzyskać pełniejsze informacje.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego